Substanzen mit V

Wirksubstanz (Genericname) Handelsnamen in Österreich
Valaciclovir Valaciclovir "1A Pharma", Valaciclovir "Actavis", Valaciclovir "Arcana", Valaciclovir "Bluefish", Valaciclovir "Genericon", Valaciclovir "Hexal", Valaciclovir "Mithridatum", Valaciclovir "Nucleus", Valaciclovir "Sandoz", Valaciclovir "Stada", Valaciclovir "Teva", Valdacir, Valtrex, Viropel
Valdecoxib Bextra
Valganciclovir Valcyte
Valproinsäure Convulex, Depakine, Leptilanil
Venlafaxin Efectin, Venlafab, Venlafaxin 1A Pharma, Venlafaxin Actavis, Venlafaxin Arcana, Venlafaxin Bluefish, Venlafaxin Easypharm, Venlafaxin G.L., Venlafaxin Genericon, Venlafaxin Hexal, Venlafaxin Pfizer, Venlafaxin Rainbaxi, Venlafaxin Ratiopharm, Venlafaxin Sandoz, Venlafaxin Stada, Venxibene
Vigabatrin Sabril